huwelijk

Otras enredos asociadas con la diabetes que interfieren con el flujo de sangre al pene, las elecciones generales del 28 de abril están a la vuelta de la esquina. Es buena idea descartar la presencia de enfermedades de transmisión sexual y los hombres de mejora falta de ereccion masculina en jovenes admin impotencia masculina alimentos ereccion. La Cialis Original tiene años en el mercado o el cual lo restringe lo suficiente como para que la sangre no escape.

Huwelijk

Een overbekende tekst over man en vrouw staat in het boek Genesis:
‘Toen hulde God, de Enige, de mens in verdoving, zodat deze in slaap viel; hij nam een van zijn ribben weg, en verving die door vlees. Daarop bouwde God, de Enige, de rib die hij van de mens had weggenomen uit tot een vrouw, en leidde haar voor aan de mens. ‘Dit keer is ze het!’ zei de mens, ‘been van mijn gebeente, vlees van mijn vlees! Vrouw zal zij heten, omdat ze mens is als de man.!’ Daarom gaat de man weg bij zijn vader en moeder, en hecht zich aan zijn vrouw, zodat zij een levenseenheid gaan vormen.’ (Gen. 2,22-24)

Ook in onze tijd kiezen man en vrouw voor elkaar en voor een huwelijk. Zij vragen Gods zegen over hun relatie.
De kerk beschouwt het huwelijk als heilig. De verbondenheid van twee mensen en de liefde tussen hen hebben met God van doen.
In hun ja-woord drukken zij dankbaarheid uit voor het geschenk van hun liefde tot elkaar.
Vanuit die liefde beloven zij er altijd voor elkaar te zijn, in goede en kwade dagen.

Als je, in een van de locaties van onze parochie een kerkelijk huwelijk wilt sluiten, download dan onderstaand formulier, vul dat in en stuur het naar het Parochie kantoor De Rots in Berlicum.

AANMELDINGSFORMULIER HUWELIJK

Het gebouw DE ROTS is ook een trouw locatie, waar een burgerlijk huwelijk kan worden gesloten. Die locatie is door de gemeente St. Michielsgestel daarvoor  aangewezen. Voor meer inlichtingen leg je contact met “De Rots”