huwelijk

Huwelijk

Een overbekende tekst over man en vrouw staat in het boek Genesis:
‘Toen hulde God, de Enige, de mens in verdoving, zodat deze in slaap viel; hij nam een van zijn ribben weg, en verving die door vlees. Daarop bouwde God, de Enige, de rib die hij van de mens had weggenomen uit tot een vrouw, en leidde haar voor aan de mens. ‘Dit keer is ze het!’ zei de mens, ‘been van mijn gebeente, vlees van mijn vlees! Vrouw zal zij heten, omdat ze mens is als de man.!’ Daarom gaat de man weg bij zijn vader en moeder, en hecht zich aan zijn vrouw, zodat zij een levenseenheid gaan vormen.’ (Gen. 2,22-24)

Ook in onze tijd kiezen man en vrouw voor elkaar en voor een huwelijk. Zij vragen Gods zegen over hun relatie.
De kerk beschouwt het huwelijk als heilig. De verbondenheid van twee mensen en de liefde tussen hen hebben met God van doen.
In hun ja-woord drukken zij dankbaarheid uit voor het geschenk van hun liefde tot elkaar.
Vanuit die liefde beloven zij er altijd voor elkaar te zijn, in goede en kwade dagen.

Als je, in een van de locaties van onze parochie een kerkelijk huwelijk wilt sluiten, download dan onderstaand formulier, vul dat in en stuur het naar het Parochie kantoor De Rots in Berlicum.

AANMELDINGSFORMULIER HUWELIJK