overwegingen

Preek op zondag 7 augustus door pastor Frank van Roermund.

Zoals wel vaker, is Jezus met zijn lessen kort en krachtig en enigszins verontrustend: verkoop je bezittingen, verwerf schatten in de hemel, en wees waakzaam, want de Mensenzoon komt ónverwacht! Als Petrus vraagt of dit [...]

Preek op zondag 31 juli door pastor Frank van Roermund

Week 18 door het jaar, jaar C. In het boek Prediker - in elk geval in de passage die we zojuist hebben gehoord - wordt een nogal negatieve en weinig bemoedigende toon aangeslagen: Alle menselijke inspanningen [...]

Preek op het Hoogfeest van Pinksteren door pastor Frank van Roermund o.praem.

Het Paasfeest ligt alweer achter ons, een feest zó groots dat we er maar liefst vijftig dagen voor uittrekken om het te vieren, tot en met vandaag: het hoogfeest van Pinksteren. Ons Paasfeest kent zijn [...]

Preek op zondag 22 mei 2022

6e Zondag van Pasen, jaar C.   Het Paasfeest is zó groots, dat we er maar liefst vijftig dagen voor uittrekken om het te vieren, tot aan Pinksteren toe, het sluitstuk. In deze lange periode wordt [...]

Preek op 1 mei door Pastor Frank van Roermund

Met dit laatste hoofdstuk van Johannes zijn we in zekere zin weer terug bij af. Van alle blijdschap over de verrijzenis van Jezus, is niets meer te merken. De apostelen - de zeven althans waarvan [...]

Preek op Tweede Paasdag, ma. 18 april

De evangeliepassage van zojuist gaat over de ontmoeting van enkele vrouwen met de verrezen Christus, en de poging van de religieuze overheden om het getuigenis van die vrouwen over het lege graf te ontkrachten door [...]

Preek op Palmzondag 10 april 2022

Een grotere tegenstelling is nauwelijks denkbaar tussen de twee evangelielezingen die wij zojuist hebben gehoord: het Evangelie van de Intocht en het Passieverhaal. In het evangelie van de intocht is sprake van grote vreugde, van [...]

Preek op zondag 27 maart 2022

Preek op zondag 27 maart 2022 In Lucas hoofdstuk 15 vertelt Jezus drie parabels achter elkaar in reactie op de intolerante houding bij de Farizeeën en Schriftgeleerden ten aanzien van tollenaars en zondaars. Jezus vergelijkt [...]

Nood leert bidden.

Overweging op 13 maart 2022.  Nood leert bidden… Een bekend gezegde. We zien en horen het in de getuigenissen van Oekraïners, tot in de schuilkelders toe. Maar we horen het ook in het evangelie: ‘Terwijl Hij [...]