overwegingen

Preek op 1 mei door Pastor Frank van Roermund

Met dit laatste hoofdstuk van Johannes zijn we in zekere zin weer terug bij af. Van alle blijdschap over de verrijzenis van Jezus, is niets meer te merken. De apostelen - de zeven althans waarvan [...]

Preek op Tweede Paasdag, ma. 18 april

De evangeliepassage van zojuist gaat over de ontmoeting van enkele vrouwen met de verrezen Christus, en de poging van de religieuze overheden om het getuigenis van die vrouwen over het lege graf te ontkrachten door [...]

Preek op Palmzondag 10 april 2022

Een grotere tegenstelling is nauwelijks denkbaar tussen de twee evangelielezingen die wij zojuist hebben gehoord: het Evangelie van de Intocht en het Passieverhaal. In het evangelie van de intocht is sprake van grote vreugde, van [...]

Preek op zondag 27 maart 2022

Preek op zondag 27 maart 2022 In Lucas hoofdstuk 15 vertelt Jezus drie parabels achter elkaar in reactie op de intolerante houding bij de Farizeeën en Schriftgeleerden ten aanzien van tollenaars en zondaars. Jezus vergelijkt [...]

Nood leert bidden.

Overweging op 13 maart 2022.  Nood leert bidden… Een bekend gezegde. We zien en horen het in de getuigenissen van Oekraïners, tot in de schuilkelders toe. Maar we horen het ook in het evangelie: ‘Terwijl Hij [...]

Preek door pastor Frank van Roermund o.praem.

Preek op zondag 6 maart door pastor Frank van Roermund o.praem. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me er maar moeilijk toe kon zetten een overweging te maken voor vandaag. Mijn hoofd zit vol van [...]

Preek op zondag 20 febr 2022

Door: pastor Frank van Roermund, o.praem.  Het is vandaag één van die zondagen met zo'n weerbarstige evangelielezing waar we - zo op het eerste gezicht - maar moeilijk mee uit de voeten kunnen. Geen weerstand bieden [...]

Preek op zondag 9 januari 2022

Vandaag vieren we het Feest van de Doop van de Heer: het einde van de Kersttijd en begin van Jezus' openbare leven. De feesten van de afgelopen weken mogen we als één groot openbaringsfeest zien, [...]

Preek op zondag 2 januari 2022.

Hoogfeest van Openbaring des Heren.  In de tijd dat ik net was ingetreden, in de Abdij van Berne, grapten sommigen wel eens, dat ik, als astronoom, het kennelijk niet kon laten om tóch weer naar [...]