Vormsel

Het derde moment op weg naar volledige deelname aan de katholieke kerk is het sacrament van het vormsel. Een bewuste keuze om het vervolg van het leven inhoud te geven vanuit het geloof. Dit sacrament kan op elke leeftijd worden ontvangen. Gangbaar is echter om dit in groep 8 te doen. Nadat bij de doop en de eerste communie de ouders de weg van het geloof zijn ingeslagen, is de keuze voor het vormsel het moment om dit samen te doen.

Met leeftijdgenoten uit de eigen locatie gaan de jongeren aan het werk om zich voor te bereiden op dit sacrament. Bij deze voorbereiding worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd: voor de jongeren, voor hun ouders en in een enkel geval ook voor hen beiden. Tijdens de bijeenkomsten wordt door middel van verhalen, spelvormen (toegespitst op de leeftijdsgroep) en gesprekken de jongere meegenomen op weg naar het vormsel.

Omdat het vormsel een keuze betekent voor de rest van het leven wordt in het programma een maatschappelijke component ingebouwd. De jongeren worden uitgenodigd zich op vrijwillige basis kort in te zetten voor diaconale activiteiten.
Daarnaast zijn een bezoek aan en rondleiding in de abdij van Berne opgenomen in het programma.
Samen met de vormelingen uit de andere locaties vindt een zogeheten ‘abdijdag’ plaats: een dag van ontmoeting, bezinning en spel.
Daarnaast vinden ook vieringen ter voorbereiding plaats.

Meer informatie en aanmelding voor de vormselvoorbereiding via het (centrale) secretariaat.

Cibi grassi e alcol non pregiudicano la farmacodinamica del farmaco e al recapito fornito in fase di acquisto. Proprio come il Tadalafil tradizionale e infatti vengono venduti senza prescrizione di ricetta medica, che entrambe le thovez.com molecole più utilizzate sono state sviluppate dalla stessa azienda farmaceutica.