Koren

De geloofsgemeenschap Berlicum/Middelrode beschikt over een tweetal gemengde koren. Het repertoire is veelzijdig. Naast meerstemmige Nederlandse missen zingen de koren o.a. ook Mozart en Haydn. Liederen uit Gezangen voor Liturgie worden aangevuld met andere mooie liederen. De koren ondersteunen beurtelings de eucharistievieringen en/of de woord- en gebedsvieringen. De uitvaartdiensten, jubileumvieringen en de huwelijksmissen worden gezongen door de op die dag beschikbare leden van beide koren. De koren hebben allemaal hun eigen ontstaansgeschiedenis en hun eigen karakter. Ze dragen er ieder op eigen manier toe bij dat de vieringen een bijzondere beleving zijn

Het Gemengd Koor Berlicum Sint Petrus in Berlicum  repeteert elke donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het parochiecentrum “De Rots”.
Organist: Willem Hörmann. Dirigent: Vincent Las

Het Gemengd Koor Middelrode repeteert elke donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in “de Driezeeg” tegenover de parochiekerk. Organist : Jos van Erp e.a. Dirigente: Vacature