Diaconie in Heeswijk

Hulpdienst Lichtpunt:

Voor mensen die tussen de wal en het schip dreigen te vallen hebben de (voormalige) parochies van Heeswijk, Dinther en Loosbroek samen de hulpdienst LICHTPUNT opgericht. Ook in Heeswijk zijn er mensen die het moeilijk hebben en daarom steun nodig hebben. Zij zijn niet altijd zichtbaar! Lichtpunt wil hulp bieden. Het gaat niet zozeer om geldelijke ondersteuning maar veelal is het zaak om samen op zoek te gaan naar een oplossing. Ook verzorgt de hulpdienst de zogenaamde “kerstpakkettenactie” en – met ondersteuning van de vormelingen – de “paaspakkettenactie”, bestemd voor mensen die het moeilijk hebben.

Heeft U hulp nodig ? Bel dan naar Mia van Doorn of mail ter attentie van LICHTPUNT naar:  heeswijk@parochieheiligeaugustinus.nl

Indien U wilt doneren ? Het banknummer van Lichtpunt is: NL 02 RABO 0126935092 t.n.v. Diaconie HDL te Heeswijk-Dinther. Voor de locatie Heeswijk kunt U ook contact opnemen met Mia van Doorn.

Bezoekgroep:

De vrijwilligers van de bezoekgroep Heeswijk werken nauw samen met de Zonnebloem.  Zieken, of mensen die eenzaam zijn en graag bezocht willen worden, kunnen dat zelf aangeven, maar ook iemand anders mag dat doen ! Bea Brands, is de contactpersoon. Na aanmelding wordt altijd eerst gevraagd wat de mensen willen of verwachten. Daarnaast besteedt de groep extra aandacht aan de Nationale Ziekendag in september en rond Kerstmis wordt er vaak voor extra attenties gezorgd.  Je hoeft niet perse lid te zijn van de geloofsgemeenschap Heeswijk, om bezocht te worden.

Avondwake en nazorg:

Op verzoek van de familie wordt er een avondwake voor een overleden parochiaan verzorgd. De avondwake wordt altijd, in samenspraak met de familie van de overledene, samengesteld door de vrijwilligers van de “avondwake-groep”. Desgewenst is er, na ongeveer een jaar een zgn. “nagesprek” met de familie. Dan wordt ook het “herinneringskruisje” wat, als herinnering aan de overledene,  tijdens de avondwake of uitvaartdienst in de kerk is bevestigd, bij de familie thuisgebracht.

 

Missie Ontwikkeling Vrede (MOV):

Deze werkgroep richt zich op de noden in de wereld. Jaarlijks wordt de Vastenactie ondersteund. Maar er wordt ook hulp geboden aan mensen die, vanuit onze geloofsgemeenschappen, vaak ver van huis,  betrokken zijn bij het helpen van anderen. Contactpersoon voor Heeswijk en Dinther is Ria van Hemmen .

Contactpersonen diaconie:

Lichtpunt: Mia van Doorn
T: 0413-296341
E: n.vandoorn@planet.nl

Bezoekgroep: Bea Brands
T: 0413-293517

Avondwake en nazorg: Cor Verberk
T: 0413-291927
E: verberkcm@hetnet.nl

MOV:  Ria van Hemmen
T: 0413-292462