Werkgroepen Heeswijk

Vanwege het sluiten van de H. Willibrorduskerk zijn een aantal werkgroepen opgeheven.

De locatieraad Heeswijk is in 2021 actief in verband met de afwikkeling van een aantal lopende zaken en samen met de locatieraad Dinther wordt de fusie van de locaties Heeswijk en Dinther, per 1 jan. 2022, voorbereid. (secretariaat: Mia van Doorn, 0413- 296341.

De werkgroep Verzorging Kerkhof, o.l.v. Ben v.d. Heijden, blijft actief.

De werkgroep Bezorging parochieblad, o.l.v. Lina en Frans v.d. Voort blijft actief.

De werkgroep Mariakapel (onderhoud, verzorging, sluiting en opening van de kapel) blijft actief.