Werkgroepen Heeswijk

Vanwege het sluiten van de H. Willibrorduskerk zijn de meeste werkgroepen opgeheven.

De locatieraad Heeswijk is in 2021 nog actief in verband met de afwikkeling van een aantal lopende zaken. (secretariaat: Mia van Doorn, 0413- 296341.

De werkgroep Verzorging Kerkhof, o.l.v. Ben v.d. Heijden, blijft actief.

De werkgroep Bezorging parochieblad, o.l.v. Lina en Frans v.d. Voort blijft actief.