Heeswijk      

Locatie Heeswijk ( de voormalige Parochie H. Willibrordus) is, vanaf april 2017, onderdeel van de Parochie Heilige Augustinus, een fusie- parochie.  Toen al was duidelijk dat, ondanks het sluiten van de kerk van Berlicum, de fusie parochie, vanwege het gestaag teruglopende aantal kerkgangers,  toch nog te veel kerken had.

Na een lange en zorgvuldige voorbereiding is toen besloten dat er in de H. Willibrorduskerk van Heeswijk, vanaf 1 januari 2020 GEEN reguliere vieringen meer worden gehouden.

De H. Willibrorduskerk, een gemeentelijk monument,  zou aan de eredienst worden onttrokken en er werd een andere bestemming voor gezocht.  

In mei vond de feitelijke  “onttrekking aan de eredienst” plaats maar het daaraan gekoppelde  officiĆ«le afscheid moest worden uitgesteld vanwege

de Corona-problemen.  Op zondag 6 september werd de uiteindelijke definitieve sluiting met een plechtige afscheids- en welkomstviering bekrachtigd.  Vanaf 6 september bent U,

voor de wekelijkse vieringen en andere vieringen, van harte welkom in de St. Servatiuskerk van Dinther ( of in een andere kerk van uw keuze).

De Maria kapel van de H.Willibrorduskerk is ( en blijft) dagelijks overdag geopend voor een gebedje of het aansteken van een kaarsje… ook het kerkhof blijft !