Koren Heeswijk

Parochiekoor, het Willibrorduskoor:

Dit koor bestaat uit een hechte- en plezierige  groep mannen en vrouwen die graag zingen. Onder leiding van onze vaste dirigente Delian Corsmit en een vaste organist wordt er, vanaf 21 augustus, elke woensdagmorgen om 10.00 uur gerepeteerd in het Willibrordcentrum (de Norbertuszaal).  Het koor zingt regelmatig op zaterdagavond in de wekelijkse Viering maar ze verzorgen op verzoek ook rouwdiensten en jubilea vieringen.  Als je ook door de week tijd kunt en wilt vrijmaken, dan ben je van harte welkom. Kom maar eens kijken naar onze repetities of bel even met contactpersoon:  voorzitter Mari van Berloo, tel. 294555 ( of 06-20134912).  Van harte welkom !                                                                                                                                                 

Sinds begin 2018 heeft het dameskoor van Dinther zich aangesloten bij het Willibrorduskoor van Heeswijk..

Vivace:

Het koor Vivace telt zo’n 40 leden, merendeels afkomstig uit Heeswijk-Dinther of de naaste omgeving. Het koor is opgericht in 1999 en het staat al jaren onder de bezielende leiding van dirigent Rein Boeijen. Het koor zingt een breed repertoire, waaronder ook een flink aantal religieuze werken. Naast eigen producties, musicals en andere uitvoeringen luistert het koor ook H.Missen op in een aantal zorgcentra in de regio. Ook dit koor is een graaggeziene gast in onze H. Willibrorduskerk waar ze met regelmaat H. Missen, Woord- en Communie diensten opluisteren. Meer nieuws over Vivace vind je op:  www.koorvivaceheeswijkdinther.wordpress.com