Parochiebestuur  Heilige Augustinus                

Het pastoraal beleid vraagt om een goede organisatie en een aantal centrale voorzieningen. Het is aan het parochiebestuur om deze te realiseren. Het parochiebestuur werkt daarbij vanuit het beleidsplan “Spoorboekje 2019-2020”.

Spoorboekje 2019-2020

Ter ondersteuning van de verantwoordelijkheden van het parochiebestuur zijn er locatieraden ingesteld. De locatieraad organiseert op basis het huishoudelijk reglement 2018 alles ter zake de praktische gang van zaken van de locatie, te weten: de dagelijkse zorg rondom het (kerk)gebouw, kleine eenvoudige onderhoudswerkzaamheden en het organiseren van het vrijwilligerswerk ter plaatse met betrekking tot deze praktische zaken. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het parochiebestuur.

Pastoor Joost Jansen o.praem en pastor Isabel van Baal zitten zowel in het pastoraal team als in het parochiebestuur. Zij vormen zo de vanzelfsprekende verbindende schakel tussen het pastoraal handelen als bestuurlijke besluiten.

Het parochiebestuur vergadert iedere eerste maandag van de maand om 20.00 uur in het parochiecentrum de Rots te Berlicum.

Iedere parochiaan is van harte uitgenodigd om onderwerpen voor de bestuursvergadering aan te dragen. U kunt hiervoor contact opnemen met het parochiesecretariaat,  secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl

Ook voor algemene vragen aan het bestuur of de locatieraden kunt U mailen met het parochie secretariaat !

 

Voorzitter:  pastoor Joost Jansen o.praem

Verantwoordelijk voor:

Pastoraal team en alle pastorale taken;     Relatie bisdom en externe partijen parochie;       Relatie abdij;  Eindverantwoordelijk gehele parochie

Email adres:  pastoorjoost@parochieheiligeaugustinus.nl 

Vice-voorzitter:  Karin van der Heijden-Poort

Verantwoordelijk voor: Werkgeverszaken.

Email adres:  vicevoorzitter@parochieheiligeaugustinus.nl

Secretaris:  Lisette Baltussen

Verantwoordelijk voor: Secretariaat; Archief

Email adres: secretaris@parochieheiligeaugustinus.nl

Penningmeester:  Sebastiaan Franssen

Verantwoordelijk voor: Financiën

E mail adres: penningmeester@parochieheiligeaugustinus.nl

Bestuurslid Gebouwen:  vacature

Verantwoordelijk voor: Beheer en onderhoud van gebouwen (voorlopige waarneming door Lisette Baltussen)

Bestuurslid Communicatie:  vacature

Verantwoordelijk voor: Alle communicatiekanalen en middelen binnen de parochie 

Bestuurslid Automatisering:  vacature

Verantwoordelijk voor: Project implementatie Docbase en Exact Online

Algemeen bestuurslid:  pastor Isabel van Baal

Verantwoordelijk voor:  Diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw

E mail adres: pastorisabel@parochieheiligeaugustinus.nl