Parochiebestuur  Heilige Augustinus                

Het pastoraal beleid vraagt om een goede organisatie en een aantal centrale voorzieningen. Het is aan het parochiebestuur om deze te realiseren. Het parochiebestuur werkt daarbij vanuit het beleidsplan “Spoorboekje 2022-2024”.

Parochie Spoorboekje 2022-2024

Ter ondersteuning van de verantwoordelijkheden van het parochiebestuur zijn er locatieraden ingesteld. De locatieraad organiseert op basis van het huishoudelijk reglement 2018 alles ter zake de praktische gang van zaken van de locatie, te weten: de dagelijkse zorg rondom het (kerk)gebouw, kleine eenvoudige onderhoudswerkzaamheden en het organiseren van het vrijwilligerswerk ter plaatse met betrekking tot deze praktische zaken. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het parochiebestuur.

Het parochiebestuur vergadert iedere eerste maandag van de maand om 20.00 uur in het parochiecentrum de Rots te Berlicum.

Iedere parochiaan is van harte uitgenodigd om onderwerpen voor de bestuursvergadering aan te dragen. U kunt hiervoor contact opnemen met het parochiesecretariaat,  secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl

Ook voor algemene vragen aan het bestuur of de locatieraden kunt U mailen met het parochie secretariaat !

Jaarlijks presenteert het bestuur haar jaarverslag. Het meest actuele kan hieronder gelezen worden:

Parochie jaarverslag 2021

Voorzitter:  Administrator Joost Jansen o.praem

Verantwoordelijk voor:

Relatie bisdom en externe partijen parochie; relatie abdij;  Eindverantwoordelijk gehele parochie

Email adres:  pastoorjoost@parochieheiligeaugustinus.nl 

Vice-voorzitter:  

Verantwoordelijk voor: 

Werkgeverszaken.

Email adres: 

Secretaris:  

Verantwoordelijk voor: 

Secretariaat; Archief

Email adres:

Penningmeester:  

Verantwoordelijk voor: 

Financiën

E mail adres:

Bestuurslid Gebouwen:  vacature

Verantwoordelijk voor: 

Beheer en onderhoud van gebouwen 

Bestuurslid Communicatie:  Vacature

Verantwoordelijk voor: Alle communicatiekanalen en middelen binnen de parochie 

Bestuurslid Automatisering:  vacature

Verantwoordelijk voor: Project implementatie Docbase en Exact Online

Algemeen bestuurslid:  pastor Guido Dieteren

Verantwoordelijk voor: 

Pastoresteam en alle pastorale zaken.

E mail adres: pastorguido@parochieheiligeaugustinus.nl