Bereikbaarheid parochie via GSM team.

Naar wie zijn we op zoek?
We zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om een belangrijke schakel te zijn in de 24 uurs bereikbaarheid van de parochie. Iemand die graag telefoontjes beantwoordt en mensen zo mogelijk helpt of doorverwijst. Iemand die geduldig en rustig is en aan de telefoon blijft. ‘s Nachts en laat op de avond wordt er hoogst zelden gebeld en in de ochtend van maandag t/m vrijdag wordt de telefoon aangenomen door medewerkers van parochiecentrum De Rots.

Wat wordt er van je verwacht?
We verwachten van je dat je 1 week lang bereikbaarheidsdienst hebt met de mobiele telefoon. De meeste telefoontjes gaan over het aannemen van uitvaarten. Hier zijn handleidingen voor. Je werkt dan de nodige acties die daarin  beschreven staan af. 

Wat is de tijdsinvestering? 
Op dit moment heb je 1x per 5 weken 1 week bereikbaarheidsdienst. We streven ernaar dat dit 1x in de 6 weken gaat worden.

Bijzonderheden:
Iedere maand wordt er een rooster gemaakt zodat er ook  rekening gehouden kan worden met vakanties. In bijzondere situaties zijn de collega’s altijd bereid om zo nodig in te vallen.
We hebben al wat mensen uit Berlicum en Middelrode en we zouden het fijn vinden om iemand te vinden uit Dinther, Heeswijk of Loosbroek.                                                                                              

Informatie: Coördinator Petra van Rijsingen     Tel: 06-21 27 13 89      coordinator@parochieheiligeaugustinus.nl