Skip to main content

Uitvaartmogelijkheden

Eén van de taken van pastoraat is mensen nabij te zijn rondom vragen over leven en dood en het verzorgen van uitvaarten. In onze Augustinusparochie zijn er veel verschillende mogelijkheden met betrekking tot religieuze afscheidsvieringen.

Dit doen we altijd in samenspraak met de nabestaanden.

 

Kerkelijke afscheidsvieringen

De meest voor de hand liggende plek voor een kerkelijke afscheidsviering is in één van onze drie kerken. Deze liggen in Middelrode, in Dinther en in Loosbroek. In de kerk zijn verschillende vormen mogelijk:

* Eucharistieviering door een priester-pastor.

* Woord en Communieviering door een pastor (niet-priester).

* Gebedsviering door een pastor.

* Oecumenische viering door een pastor en een dominee.

* Een avondwake door een parochieel voorganger op de avond vóór de uitvaart is ook een optie.

 

Afscheidsviering buiten het kerkgebouw

Wanneer mensen een uitvaart willen buiten het kerkgebouw, doet men niet vanzelfsprekend een beroep op de parochie. Toch zijn er wat ons betreft

mogelijkheden.

We willen als parochiegemeenschap aanwezig zijn, daar waar we iets voor parochianen kunnen betekenen. Ook hierbij zijn verschillende vormen mogelijk:

* Een gebedsviering in het crematorium of in het rouwcentrum.

* Een gebedsviering in de open lucht of andere gewenste locatie.

* Het verzorgen van een gebedsmoment bij een niet-kerkelijke viering.

 

Andere mogelijkheden

Dit is slechts een globaal overzicht van de verschillende mogelijkheden die vanuit onze parochie en door onze pastores verzorgd kunnen worden. Daarbij staat voorop dat we samen met elkaar zoeken naar een persoonlijk en passend afscheid, zowel qua vorm als wat betreft de inhoud, de wensen, de muziekkeuzes, etc.

 

Wilt u een beroep doen op onze pastores voor een pastoraal gesprek of het regelen van een uitvaart, dan kunt u bellen met ons bereikbaarheidsnummer: 06-53647022.