Skip to main content

Overal zijn vrijwilligers actief in onze parochie: Heeswijk-Dinther-Loosbroek-Berlicum-Middelrode.
Het zijn er velen. God zij dank. Op alle terreinen van kerk en samenleving zijn vrijwilligers broodnodig. Zij zorgen ervoor dat onze maatschappij leefbaar blijft en niet ten onder gaat aan het louter toepassen van de wetten en bepalingen. We herinneren ons uit een recent verleden waartoe dit kan leiden: toeslagen, weet u het nog?
Vrijwilligers zijn dienstbaar aan het ‘hart van de zaak’.

Onder al die vrijwilligers in onze parochie zijn er ook die coördineren, aanjagen, op een mooie en bijzondere manier verantwoordelijk zijn. Aan die vrijwilligers is er een tekort. De vergrijzing slaat toe. Hoeveel expertise er ook onder de zeventig- en tachtigjarigen is, we hebben ook nood aan de veertig-, vijftigjarigen. En natuurlijk de zestigjarigen! Zij die ouder zijn willen graag hun kennis en kunde delen met generaties die na hen komen.

Waar zijn de mensen van de middengeneratie? Stap naar voren en neem je verantwoordelijkheid! Pas was ik bij een prachtig concert in de kerk van Loosbroek. Ik kwam aan de praat met een vrouw van rond de vijftig. Ze leefde met me me dat ik zoveel moeite moest doen om een nieuw parochiebestuur bijeen te brengen. Haar medeleven bemoedigde me. Ik vond het fijn. Ik heb wel gezegd: ‘Als jouw generatie niet opstaat, dan redden we het niet.’

Dus… Wie gaat me de kar trekken in bijvoorbeeld de locatieraad, de pastoraatsgroep, het parochiebestuur? U weet me wel te vinden.

Joost Jansen waarnemend pastoor