Skip to main content

Vastenactie voor Zimbabwe

Vastenactie voor Zimbabwe

In de vastentijd – van Aswoensdag tot Pasen – besteden we weer aandacht aan de Vastenactie. Het project van 2024 richt zich op Zimbabwe. Speciaal op vrouwen, jongeren en mannen met beperkte bestaansmiddelen in de districten Gutu en Bikita, de districten met het grootste gebrek aan water en andere middelen van bestaan.
Waterpunten
Vrouwen moeten ver lopen voor water, moeten in het veld werken terwijl ze ook voor de kinderen en het huishouden moeten zorgen. Traditionele rolpatronen vergroten hun kwetsbaarheid.
Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor thuisgebruik, voor het land en de dieren, installeert Vastenactie vier waterpunten met pomp, zonnepanelen en opslagtanks. Deze zijn bestemd voor 1600 mensen, verdeeld over zo’n 20 dorpen.Die punten krijgen een pomp die op zonne-energie werkt en er komt bij iedere put ook een grote opslagtank van 5000 liter. Zo kunnen voedselzekerheid en inkomenszekerheid verbeteren.
Bij elk waterpunt komt een gemeenschappelijke tuin.
Betrokkenheid bevolking
De lokale bevolking draagt actief bij aan het project door mee te helpen bij de installatie van de waterpunten en tuinen. Lokale kennis, kennis van natuurlijke landbouw en lokale zaden wordt ingezet voor de moestuinen.
Na de oplevering van de tuinen zorgt de gemeenschap zelf voor het onderhoud en de beveiliging.
Naaigroepen
Voor extra inkomsten worden 20 groepen voorzien van een naaimachine en startmaterialen zodat ze kleding kunnen maken en verkopen. Ook schooluniformen.
En natuurlijk horen de naailessen erbij.
Onze parochie
In onze parochie worden de Vastenzakjes voor deze actie samen met het parochieblad bezorgd. U kunt dit project ondersteunen door een vastenzakje, gevuld met contant geld of een eenmalige machtiging, in de collectebus in de kerk of in de brievenbus bij De Rots, de kerk of het locatiesecretariaat te stoppen. U kunt ook doneren op IBAN NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Maak het verschil!