Skip to main content

Bij de aanvang van onze vakantie.

Bij de aanvang van onze vakantie.

God, die ons wilt behoeden en richting geven,
wij wenden ons tot U
bij de aanvang van onze vakantie.
Inspireer ons tot aandacht voor elkaar,
dat onze zintuigen gespitst zijn
op de schoonheid van uw Schepping,
op de zorg voor elkaar,
op de ontmoeting onderweg.
Behoed ons voor de gevaren op onze wegen
en doe ons eens behouden thuiskomen.
Zegen ons God:
Vader, + Zoon en heilige Geest. Amen.